Máte investičný zámer a radi by ste ho zrealizovali s podporou nenávratných finančných dotácií?

Chcete poznať odborný názor na to, či máte možnosť získať finančnú podporu zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ?

Zaujíma vás, v ktorej oblasti máte šancu čerpať dotácie?

Dotačný audit vám odpovie na všetky vyššie uvedené otázky!

Vďaka bezplatnej nezáväznej konzultácii s našimi špecialistami zistíte, aké možnosti získania finančnej podpory Vám prinášajú dotácie zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ. Zaistíme podrobnú analýzu a zistenie vhodných dotačných možností, či iných foriem podpory podľa charakteru Vašej činnosti.

Sme špecialistami na operačné programy (Výskum a inovácie, Ľudské zdroje, Kvalita životného prostredia, Integrovaný regionálny OP, Program rozvoja vidieka), ktoré budú realizované v rokoch 2014 – 2020 a prostredníctvom ktorých budú poskytované dotácie podnikom a verejnému sektoru.

Ďalej poskytujeme

  • spracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
  • poradenské služby po celú dobu realizácie projektu
  • komplexné služby administrácie projektu vrátane komunikácie s orgánmi verejnej správy, kompletizáciu žiadostí a formulárov, formuláciu podnikateľského zámeru a ďalšie služby súvisiace s projektom
  • zabezpečenie služieb súvisiacich s verejným obstarávaním

Naši odborníci sú Vám k dispozícii na telefónnej linke 0908 157 231 (O2), 0917 808 841 (Slovak Telekom)

V prípade záujmu nám pošlite stručné informácie o spoločnosti a Vašich investičných zámeroch na e-mail: eu-fondy@outlook.sk. Budeme Vás kontaktovať do 48 hodín, prípadne vyplňte kontaktný formulár uvedený nižšie.

Vaše meno (povinné):

Názov spoločnosti:

Telefonický kontakt (povinné):

Váš email (povinné):

Miesto realizácie projektu:

Približný termín realizácie projektu:

Skúsenosti s čerpaním dotácií z EÚ:
 Áno Nie

Projektový zámer (stručný popis):