Administrácia dotačných projektov – služba Aftercare

AfterCare

Pre úspešný projekt a reálné získanie dotácie nie je kľúčové iba samotné schválenie projektu, ale predovšetkým jeho realizácia.

Vďaka službe AfterCare môžete ušetriť čas Váš i čas Vašich zamestnancov, venujúcich sa projektu, a prenechať administráciu Vášho projektu profesionálom s niekoľkoročnými skúsenosťami. Zvýšite tak efektivitu, znížite náklady na administráciu projektu a predovšetkým minimalizujete riziko chýb či nepresností v odovzdávaných dokumentoch a z nich vyplývajúcich dôsledkov.

Komplexné služby AfterCare zahrňujú nasledujúce úkony:

  • vstupnú analýzu podmienok projektu
  • spracovanie žiadostí o platbu
  • spracovanie monitorovacích správ a informácií o účastníkoch projektu
  • spracovanie správ z realizácie projektu
  • spracovanie žiadostí o zmenu zmluvných podmienok
  • prítomnosť pri kontrole štátnych orgánov, orgánov tuzemského i medzinárodného auditu na mieste

Ak máte záujem o využitie akejkoľvek z vyššie uvedených služieb, neváhajte a obráťte sa na nás prostredníctvom telefónnych čísel 0908 157 321 (O2), 0917 808 841 (Slovak Telekom), e-mailu eu-fondy@outlook.sk alebo kontaktného formulára.